Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich

  • ul. Ptasia 41
  • 26-110 Skarżysko-Kamienna
  • telefon: 600 96 11 47

Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich powstało w 2006 r. Wspiera działania związane z rozwojem demokracji, równouprawnieniem w Polsce oraz integracją europejską. Szczególną uwagę organizacja poświęca grupom zagrożonym marginalizacją społeczną i gospodarczą - zwłaszcza na rynku pracy. Jej działania skierowane są do kobiet, młodzieży, mieszkańców terenów wiejskich, seniorów, bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych i dyskryminowanych ze względu na przekonania, pochodzenie i wyznanie. Stowarzyszenie prowadzi akcje o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Organizuje szkolenia, konferencje, wystawy. Promuje przedsiębiorczość wśród młodzieży i osób bezrobotnych.