Fundacja Tobiaszki

  • Al. Kasprowicza 26
  • 51-161 Wrocław

Misją fundacji jest prowadzenie działań edukacyjnych, prozdrowotnych, kulturalnych, sportowych i obywatelskich na rzecz rodzin, dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób starszych, mających na celu poprawę jakości życia tych grup.

Fundacja prowadzi akcje i projekty, tworząc przestrzeń sprzyjającą harmonijnemu rozwojowi dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Głównymi działaniami Fundacji są: prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, prowadzenie klubu seniora, animowanie społeczności lokalnej, współpraca międzypokoleniową, wparcie lokalnych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.