Stowarzyszenie Forum Ceramików

  • ul. Jagiellońska 21
  • 44-100 Gliwice

Stowarzyszenie Forum Ceramików wspiera wszelkie działania, procesy, zjawiska, osoby oraz idee dla których ceramika jest istotnym elementem ich zaistnienia. Stowarzyszenie działa na rzecz wszystkich, którzy poszukują kontaktu z kulturą i twórczością, bez względu na wiek, płeć i wykształcenie .

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.