Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

  • ul. Zwycięstwa 1
  • 44-100 Gliwice

Misją Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic. GCOP wspomaga technicznie i merytorycznie dziesiątki gliwickich stowarzyszeń i fundacji, promuje i animuje aktywność społeczną, wspiera inicjatywy kulturalne. Informuje o aktualnych konkursach dotacyjnych, prowadzonych szkoleniach i kursach komputerowych, przepisach prawnych ważnych z punktu widzenia organizacji. Na stronie internetowej centrum można znaleźć wskazówki, jak założyć własne stowarzyszenie.

Przy organizacji działa Centrum Organizacji Kulturalnych, Dom Aktywnej Młodzieży, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, Strefa Aktywności Społecznej, Biuro Projektów oraz Centrum Wolontariatu. Centrum prowadzi bazę gliwickich organizacji.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.