Gminne Centrum Informacji w Świdnicy

  • ul. Długa 33
  • 66-008 Świdnica

Gminne Centrum Informacji to miejsce, w którym każdy mieszkaniec gminy, ma możliwość bezpłatnie skorzystać z usług:
* dostęp do informacji dotyczących pracy, dostępnych w sieci Internet;
* dostęp do ofert pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze;
* możliwość umieszczania przez pracodawców ofert pracy;
* możliwość umieszczania na stronie GCI, CV osób poszukujących pracy;
* udostępnienie pracodawcom bazy CV osób poszukujących pracy;
* udzielanie informacji o szkoleniach i możliwości dokształcania się;
* pomoc w przygotowywaniu dokumentów potrzebnych do poszukiwania pracy (CV, List motywacyjny, Podanie);
* udzielanie informacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (jak zarejestrować firmę, jak uzyskać dotacje na rozwój działalności).