Gminne Centrum Informacji - Siechnice

  • ul. Wiosenna 7
  • 55-011 Siechnice

GCI ma za zadanie poprawę sytuacji mieszkańców poprzez następujące czynniki:
• upowszechnienie informacji
• ogólny wzrost zatrudnienia
• rozwój firm i przedsiębiorstw z terenu gminy.

GCI stawia sobie za cel informowanie mieszkańców gminy i organizowanie szkoleń dla:
• osób poszukujących pracy poprzez doradztwo zawodowe, bazę ofert pracy (“kiosk z pracą”), pomoc w tworzeniu życiorysów (cv), listów motywacyjnych,
• młodzieży z terenu gminy informacje o ofertach wyższych uczelni, uczelni zawodowych i technicznych, pomoc w wyborze właściwej drogi przyszłego rozwoju
• przedsiębiorców – doradztwo i pomoc w tworzeniu planów biznesowych, ulg inwestycyjnych, dofinansowania itp.