Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej

  • Wita Stwosza 31b/9
  • 80-332 Gdańsk
  • telefon: 504 098 428

CREO jest niezależną instytucją badawczą, treningową i doradczą zajmującą się wszechstronną edukacją osób zaangażowanych w działalność publiczną. Dąży do propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego opartego na narodowej kulturze i tradycji, a jednocześnie otwartego na wymianę myśli i doświadczeń z przedstawicielami innych społeczeństw. CREO współpracuje z organizacjami pozarządowymi i partiami politycznymi działającymi na terenie Polski. Organizacja jest również aktywna na polu międzynarodowym.