Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

  • Skr. Poczt. 15
  • 05-420 Józefów

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata prowadzi program stypendialny skierowany do uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego. Stypendium pokrywa koszty edukacji i utrzymania przez dwa ostatnie lata nauki, zakończone międzynarodową maturą IB w szkołach w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Włoszech, Norwegii.

Dostępne granty