Youth for Understanding Poland

  • Adres biura:
  • Centrum Kultury "Zamek", pok. 351
  • ul. Św. Marcin 80/82
    61-809 Poznań

  • Adres korespondencyjny:
  • 60-972 Poznań 1, skrytka pocztowa 36

Youth for Understanding jest jedną z największych światowych organizacji społecznych, która zajmuje się międzynarodową wymianą młodzieży. Celem YFU jest umożliwienie młodzieży wzięcia czynnego udziału w życiu rodzinnym, szkoły i środowiska w obcym kraju, aby z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

Dostępne granty