Youth Service America

  • 1101 15th Street, Suite 200
  • Washington DC, 20005
  • USA

Młodzieżowa Służba Ameryki jest centralnym ośrdkiem setek organizacji umożliwiających pracę wolontariacką młodzieży w wieku 5-25 na rzecz społeczności lokalnych, narodowych i globalnej. Youth Service America (YSA) is a resource center that partners with thousands of organizations committed to increasing the quality and quantity of volunteer opportunities for young people, ages 5-25, to serve locally, nationally, and globally.