Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie

  • ul. Skałeczna 2
  • 31-065 Kraków

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie zostało powołane w roku 2004 w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Skupia specjalistów z różnych dziedzin. Poprzez integrację i współpracę różnych podmiotów przygotowuje i realizuje konkretne przedsięwzięcia z zakresu m.in. kultury, edukacji, sportu, integracji europejskiej.