Stowarzyszenie Wspólna Troska

  • ul. Batorego 64H
  • 96-100 Skierniewice

Stowarzyszenie działa na rzecz zwiększania aktywności zawodowej, społecznej i fizycznej osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rozwoju i promocji idei społeczeństwa obywatelskiego. Podejmuje działania na rzecz dzieci i młodziezy niepełnosprawnej, na rzecz wolontariatu; prowadzi punktu porad obywatelskich. Celem działań Stowarzyszenia jest również integracja skierniewickich organizacji pozarządowych. Przy organizacji działa Centrum Wolontariatu.