Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

  • ul. Wspólna 2/4
  • 00- 926 Warszawa

Do zadań Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju należy doprowadzenie do jak najlepszego i najsprawniejszego wykorzystania środków przyznanych Polsce przez UE. MInisterstwo koordynuje i monitoruje system zarządzania środkami unijnymi, w celu zagwarantowania właściwej i terminowej realizacji programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

Dostępne granty