Lubelska Fundacja Rozwoju

  • siedziba:
  • ul. Złota 59
  • 00-120 Warszawa
  • adres korespondencyjny:
  • ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR), jest jedną z najdłużej działających Agencji Rozwoju Regionalnego w Europie środkowej. Funkcjonuje w środowisku okołobiznesowym, wspierając rozwoj regionu. Fundacja realizuje swoją misję poprzez pozyskiwanie i wdrażanie projektów pomocowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Inicjatywy te koncentrują się na tworzeniu i wspieraniu istniejących przedsiębiorstw przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego.