Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

  • ul. Ks. Adama Abramowicza 1
  • 15-872 Białystok

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku działa na rzecz wspierania trzeciego sektora w województwie podlaskim. Głównym celem ośrodka jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ich organizacji. OWOP aktywnie wspiera organizacje pozarządowe i społeczności lokalne poprzez ofertę szkoleniowo – doradczą.

Ośrodek oferuje doradztwo w zakresie:
- procedur rejestracyjnych Stowarzyszeń i Fundacji
- pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
- przygotowywania wniosków o dotacje
- zarządzania organizacją
- modeli współpracy z samorządem lokalnym