Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL"

  • ul. Kościuszki 1
  • 26-600 Radom

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Simplicite in lex", czyli "prostota w prawie" to organizacja działająca na rzecz społeczności lokalnej poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych ludziom potrzebującym takiej pomocy.