Niżańskie Centrum Rozwoju

  • Rudnicka 15
  • 37-400 Nisko, Racławice
  • telefon: (15) 841 53 05
  • fax: (15) 841 53 05

Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój wspólnot i społeczności lokalnej powiatu niżańskiego oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczościi promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców powiatu.