Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"

  • ul. Jana Pawła II 8
  • 36-100 Kolbuszowa

Głównym celem Stowarzyszenia jest pobudzenie rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu kolbuszowskiego. Stowarzyszenie zajmuje się m.in. wspieraniem przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych, wspieraniem oświaty, edukacji. W ramach działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości Stowarzyszenie „NIL” koncentruje się na pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w ich rozwoju i poprzez ułatwianie dostępu do regionalnych, krajowych i europejskich programów.