Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA

  • Kopcińskiego 6 m. 10
  • 02-777 Warszawa

Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA istnieje od 2003 roku. Jednym z jej priorytetów jest dbałość o zachowanie równości praw obu płci. Działalność na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym to kolejny obszar aktywności Fundacji.

Współpracuje również z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego oraz wieloma innymi organizacjami w Polsce i za granicą, m.in. z organizacją AGE PLATFORM (European Older People’s Platform) z Brukseli – europejskim liderem w obszarze dyskryminacji ze względu na wiek. Fundacja należy również do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, które promuje i upowszechnia najlepsze rozwiązania edukacyjne wypracowane przez organizacje pozarządowe.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage'u Fundacji.