Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

  • ul. Orkana 16 B
  • 34-700 Rabka-Zdrój

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka wspiera działalność edukacyją i wychowawczą mającą na celu aktywizację społeczeństwa Regionu Rabka. Fundusz stypendialny Funadacji wspiera uczniów i studentów z regionu oraz działa na rzecz loklanych inicjatyw edukacyjnych. Fundacja dąży do popierania wszelkich inicjatyw zmierzających do powstawania małych i średnich przedsiębiorstw, a także pomagania już istniejącym, prowadzi szkolenia kadr oraz fundusz pożyczkowy.