Towarzystwo Samorządowe

  • ul. Zofii Urbanowskiej 8
  • 62-500 Konin

Towarzystwo Samorządowe zabiega o wyrównanie szans dostępu młodzieży do edukacji i dóbr kultury. W tym celu prowdzi Fundusz Stypendialny dla zdolnych, aktywnych, ale gorzej sytuowanych uczniów i studentów. Towarzystwo Samorządowe zajmuje sie również upowszechnianianiem wiedzy o samorządzie terytorialnym w Polsce i pozostałych krajach europejskich. Wspomaga i wzbogaca wiedzę uczniów na poziomie gimnazjalnym i w szkołach średnich poprzez organizację konkursów. Towarzystwo organizuje konferencje, szkolenia oraz prowadzi różne działania zmierzające do poprawy kondycji edukacji troszcząc się również o edukację wczesnoszkolną. Pomaga w komputeryzacji szkół poprzez szukanie i docieranie do sponsorów.