Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

  • Pl. Kazimierza Wielkiego 2
  • 98-300 Wieluń

Fundacja realizuje działania w zakresie:
- pomocy uzdolnionej młodzieży, pozostającej w trudnej sytuacji materialnej,
- ochrony zdrowia,
- rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
- pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej,
- oświaty, nauki, wychowania, rozwoju kultury fizycznej i sportu,
- rozwoju kultury i jej pielęgnacji,
- poprawy bezpieczeństwa publicznego.

W roku 2002 utworzono Fundusz Stypendialny, którego celem było i jest wspieranie dzieci i młodzieży ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz umacnianie więzi łączących ich z ziemią wieluńską.