Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

  • ul. Kościuszki 1
  • 69-100 Słubice

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zajmują się przede wszystkim pisaniem i realizowaniem projektów związanych z rozwojem regionu. Działania skierowane są do mieszkańców regionu, organizacji pozarządowych oraz samorządów. Fundacja prowadzi kursy językowe, warsztaty szkolenia merytoryczne oraz szerokie wsparcie szkół, organizacji studenckich i społecznych zajmujących się edukacją.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.