Fundacja Pomocy Niewidomym

  • ul. Zielonej Łąki 9
  • 05-092 Łomianki Dolne

Fundacja Pomocy Niewidomym działa od 1992 roku na terenie całego kraju i celem jej jest pomoc rodzinom niewidomym. Prowadzi działania w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty, rekreacji i sportu. Zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją społeczną i zawodową osób niewidomych oraz słabo widzących. Fundacja ma doświadczenie w edukacji dorosłych i młodzieży. Promuje uczenie się przez całe życie i rozwój nowych metod uczenia, które pozwalają na adaptacje nowych technologii.

Od 2005 roku, Fundacja realizuje projekty międzynarodowe mające na celu rozszerzenie współpracy europejskiej, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami, zajmującymi się kształceniem dorosłych.

Od 2010 roku fundacja stara się poszerzać swoją współpracę z młodzieżą, poprzez zaangażowanie jej w projekty.