Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

  • ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16
  • 39-200 Dębica

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu jest zrzeszeniem osób zajmujących się na co dzień biznesem chcących aktywnie wspierać lokalną społeczność i jej przedsiębiorczość. Promuje zasady etyki biznesu, działa na rzecz budowania prestiżu przedsiębiorcy a także współdziała z organami administracji publicznej w tworzeniu sprzyjających warunków dla działalności gospodarczej.