Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"

  • Grzybów 1/2
  • 09-533 Słubice
  • Biuro w Płocku:
  • ul. 1 Maja 7B, 09-402 Płock

Fundusz ma na celu stworzenie wspólnego forum organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży w powiecie płockim i gminach ościennych. Działania Funduszu polegają na wyłanianiu i kształceniu liderów młodzieżowych. Fundusz prowadzi programy stypendialne oraz konkursy i warsztaty dla młodzieży szkolnej.