Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełosprawnym "JAWOR"

  • Jaworek 32
  • 07-111 Wierzbno

Główne cele Stowarzyszenia: opieka dzienna i rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych, zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci, działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolenia dla młodzieży,działalność charytatywna na rzecz podopiecznych, integracja.