Ecumenical Youth Services

  • Goethestraße 26-30
  • 10625 Berlin

Ecumenical Youth Services to organizacja międzynarodowa zrzeszająca młodzież z całej Europy w ramach tzw. work camps, które dają młodym ludziom okazję do pracy nad projektami z różnych dziedzin w międzynarodowym środowisku.

Dostępne granty