Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych

  • ul. Swarzędzka 11
  • 61-039 Poznań

Organizacja powstała w 2008 roku w celu promocji integracji europejskiej, organizowanie wymian międzynarodowych. Stowarzyszenie działa w zakresie organizacji przedsiewzięć kulturalnych, sportowych i promujących instytucje unijne oraz integrację europejską.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.