Stowarzyszenie Tratwa

  • ul. Henryka Probusa 9/4
  • 50-242 Wrocław

Organizacja pozarządowa, której działalność ma na celu wzmacnianie i aktywizację organizacji socjalnych oraz ożywianie ich współpracy z administracją publiczną. Stowarzyszenie prowadzi liczne działania ukierunkowane na wspieranie edukacyjne i profesjonalizację działalności liderów organizacji pozarządowych, kojarzenie i wspieranie współpracy międzynarodowej w sferze socjalnej, a także niesienie pomocy humanitarnej, działalność charytatywną oraz wspomaganie osób i rodzin poszkodowanych wskutek katastrof i kataklizmów.