Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Nauki i Kultury PROGRESSIO

Stowarzyszenie skupia się na upowszechnieniu różnych form aktywności społecznej w zakresie kultury we wszystkich jej postaciach i w różnych środowiskach, promowaniem idei aktywnego wypoczynku realizowanego poprzez kontakt z przyrodą i sportem. Organizuje ponadto Europejski Przegląd Szkolny "Tolerancja w szkole", którego celem jest propagowanie idei jednoczącej się Europy, włączenie dzieci i młodzieży w kształtowanie ogólnoeuropejskich wartości poprzez organizowanie wspólnych projektów. Stowarzyszenie przy współpracy prywatnych instytycji oraz uczelnii organizuje równiez konferencje, seminaria, warsztaty oraz konkursy skierowane do uczniów, nauczycieli i szkół.