Centrum Myśli Jana Pawła II

  • ul. Foksal 11
  • 00 – 372 Warszawa

Centrum organizuje kampanie społeczne, organizuje wydarzenia kulturalne i prowadzi program stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pałwa II dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. Fundacja zajmuje się również działalnością archiwistyczną i popularyzatorską dorobku Jana Pawła II.