Fundacja im. Janusza Korczaka

  • ul. Kościuszki 61
  • 38-200 Jasło

Fundacja im. Janusza Korczaka wspiera dzieci z Podkarpacia w trudnej sytuacji oraz prowadzi wspólne przedsięwzięcia z placówkami oświatowymi. Program stypendialny Fundacji skierowany jest do studentów i uczniów szkół średnich.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:
- przyznawanie stypendiów socjalnych i naukowych,
- organizowanie imprez kulturalno-oświatowych,
- organizowanie imprez sportowych, obozów naukowych,
- stymulowanie wszechstronnego rozwoju poprzez działalność społeczną, edukacyjną, kulturalną, sportową, dożywianie.