Fundacja Pomocna Dłoń

  • ul. Północna 20A
  • 44-335 Jastrzębie Zdrój

Działalność fundacji skupia się przede wszystkim na polepszaniu warunków życia rodzin w całej Polsce oraz pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej na podstawie których budowane są projekty kierowane do osób poszukujących zatrudnienia jak również młodych odważnych ludzi chcących pogłębiać swoją wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia.