Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna

  • Rynek Kleparski 13/8
  • 31-150 Kraków

Sapere Auso to małopolska Fundacja Stypendialna powołana przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Stypendia skierowane są przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, z osiągnięciami na polu działalności naukowej, kulturalnej, sportowej lub ekologicznej. Fundacja wspiera również uczniów i studentów pragnący poszerzać swe umiejętności na kursach specjalistycznych lub poprzez udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach. Jedną z form działalności „Sapere Auso” jest także dofinansowanie intensywnych kursów językowych.