Towarzystwo Naukowe Warszawskie

  • ul. Nowy Świat 72
  • 00-330 Warszawa

Działające już od ponad stu lat Towarzystwo wspiera naukę oraz młodych naukowców. Prowadzi program stypendiów konferencyjnych, organizuje dla osób które zamierzają wygłosić na konferencji referat, komunikat, lub przedstawić plakat. Stypednia przeznaczone są dla osób, które są pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji badawczej.