Stowarzyszenie Damy Radę

  • ul. Sikorskiego 24
  • 65-450 Zielona Góra

Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych i administracyjnych, zmierzających do poprawy warunków życia dzieci i młodzieży oraz tworzenia możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.

W Ośrodku Socjoterapii Gniazdo prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia edukacyjno - rozwojowe np. edukacja informatyczna, edukacja ekologiczna, taniec, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe itp. Dzieci otrzymują również fachową pomoc w odrabianiu prac domowych, wyrównywaniu i kompensowaniu braków i zaległości w opanowywaniu programu szkolnego. Organizowane są wyjścia do teatru, kina, muzeum, na basen, do kręgielni itp. Dzieci biorą udział w wielu kulturalno-rozrywkowych imprezach dziecięcych m.in. z okazji Dnia Dziecka, Andrzejek w festynach, konkursach.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.