Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK

  • ul. Karola Miarki 3 a
  • 47-400 Racibórz

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK prowadzi działalność w zakresie promocji sztuki, upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej, animacji kulturalnej i społecznej, rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, promocji wolontariatu, pracy z młodzieżą, edukacji dorosłych, rozwoju kapitału ludzkiego, walki z dyskryminacją