Widzewskie Domy Kultury

  • Al. J. Piłsudskiego 133
  • 92-318 Łódź

Zespół trzech placówek na terenie dzielnicy Łódź Widzew.
Widzewskie Domy Kultury realizują zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sztuki. Podstawowym celem jest pozyskiwanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia.