Forum Młodzieży Wawra

  • Kłodzka 19
  • 04-913 Warszawa

Forum Młodzieży Wawra jest organizacją skupiającą ludzi działających na rzecz młodzieży na terenie gminy Warszawa – Wawer. Forum angażouje się m.in w cykl festynów połączonych z zawodami sportowymi, organizowanie szkoleń, konkursów i imprez kulturalno-rozrywkowych. FMW bierze czynny udział w życiu gminy, organizuje też projekty międzynarodowej wymiany młodzieży. Zakres działalności to utrzymywanie kontaktów i wzajemną wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami, inicjowanie i organizowanie działań kulturalnych, oraz uprawniania turystyki młodzieżowej i sportu.