Stowarzyszenie Młodzieżowe "Strateg"

  • Biuro:
  • Pałac Młodzieży w Tarnowie
    ul. Piłsudskiego 24
    30-100 Tarnów

  • Adres do korenspondencji:
  • ul. Rataja 22A
    33-140 Lisia Góra

Stowarzyszenie powstało w 2009 roku z inicjatywy lokalnej młodzieży zamieszkałej w powiecie tarnowskim, a w szczególności w gminie Lisia Góra. Zrzesza przede wszystkim młodzież uczącą się (licealistów, studentów) jak i młodzież, która poszukuje zajęcia. Celem istnienia stowarzyszenia jest samokształcenie młodzieży oraz jej aktywny udział w życiu społecznym i kulturowym. Dąży również do upowszechniania wśród młodzieży postaw obywatelskich i wiedzy ekonomicznej.