Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą

  • ul. Emilii Sczanieckiej 56
  • 64-310 Lwówek

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą jako organizacja koordynująca współpracę z innymi gminami i organizacjami oraz umożliwiająca nawiązywanie współpracy między podmiotami gospodarczymi i organizacjami społecznymi. Stowarzyszenie organizuje wymiany grup, wyjazdy studyjne do miast europejskich, seminaria na tematy europejskie, a także konkursy i obozy dla młodzieży.