Fundacja REM - Rozwój, Edukacja, Motywacja

  • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
  • 58-160 Świebodzice

Fundacja skupia osoby związane z systemem edukacji. Celem fundacji jest zapobieganie zjawiskom niepożądanym wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie ich rozwoju, zwłaszcza sportowego, jako alternatywnego spędzania wolnego czasu. Zgodnie ze swoimi statutowymi celami od momentu rejestracji fundacja podjęła działania celem pozyskania środków na wdrożenie wachlarza szkoleń i kursów dla młodzieży i osób dorosłych związanych m. in. z sektorem wiejskim, które zakładają cykle zajęć dodatkowych na wyższych uczelniach, staże absolwenckie, kursy doskonalące i kursy kwalifikacyjne.