Centrum Kultury w Śmiglu

  • ul. Kościuszki 20
  • 64-030 Śmigiel

Centrum Kultury jest gminną instytucją, która w ramach swojej działalności organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej. Między innymi przygotowuje spektakle, koncerty, przeglądy festiwalowe o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz wystawy i odczyty. Centrum prowadzi także działalność instruktażowo-metodyczna na rzecz wiejskich świetlic. W projekt zaangażowana jest młodzież w wieku 18-25 lat.