Klub Europejski "Europa" przy gim. im. św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

  • ul. Orzeszkowej 8a
  • 35-006 Rzeszów

Naczelnym celem Klubu Europejskiego "Europa" jest poszerzanie zainteresowań jego członków poprzez poznawanie historii, geografii i szeroko pojętej kultury krajów europejskich.