Gdański Archipelag Kultury

  • ul. Dworcowa 9
  • 80-026 Gdańsk

Dysponując bogatym zapleczem sprzętowym GAK prowadzi bardzo szeroką działalność artystyczną i edukacyjną organizując wiele koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, warsztatów artystycznych i różnorodnych zajęć edukacyjnych. Współpracując z artystami ze środowiska gdańskiego, z Polski i zagranicy GAK oferuje mieszkańcom Gdańska i regionu wiele ciekawych imprez skierowanych do wszystkich grup wiekowych i społecznych.