Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych

  • Jagiellońska 109a
  • 25-734 Kielce
  • telefon: 698 682 414, 604 991 306

Główną misją Centrum jest szeroko rozumiana edukacja na rzecz obywatelstwa europejskiego na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym, a także rozwój świadomości politycznej, prawnej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej młodych ludzi.