Fundacja Fercher von Steinwand e.V.

  • Im Winkel 11
  • DE 88422 Dürnau

Fundacja Fercher von Steinwand organizuje miesięczne workcampy w niemieckich gospodarstwach rolnych dla osób powyżej 18. roku życia.

Dostępne granty