Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

  • Al. Jerozolimskie 7
  • 00-955 Warszawa

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego zajmuje się wsparciem możliwości rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury. Działania fundacji skierowane są do dzieci z małych miejscowości, poniżej 20 tysiecy mieszkańców. Fundacja prowadzi programy edukacyjne oraz stypendialne.

Dostępne granty