Fundacja G10

  • Wiktorska 14 lok. 16
  • 02-587 Warszawa

Organizacja, która działa na rzecz różnych grup społecznych, wśród których na szczególną uwagę zasługują kobiety pełniące role matek. Fundacja upowszechnia różnorodność, działa m.in. na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji grup marginalizowanych na rynku pracy, wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, jak i promocji zrównoważonego stylu życia. Fundacja organizuje warsztaty, szkolenia, a także coachingowe sesje indywidualne.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.